Joan Maragall: frase

Espanyols? I tant! ho som més que els castellans!”

(¿Españoles? ¡Y tanto! ¡Lo somos más que los castellanos!) 

Joan Maragall, escritor catalán